Reforma interior habitatge
Aquest pis se situa a una de les Colònies tèxtils de Gironella.


En aquest projecte, s'aprofita
 la pedra de la paret mitgera
i la volta ceràmica atirantada original,
per donar caràcter a la suit principal.


El mobiliari a mida i la il·luminació indirecta potencien la singularitat de l'espai.


Per a aconseguir aquests resultats,
treballem conjuntament amb els industrials de la zona i fem un seguiment del dia a dia de les obres
per a assegurar-nos el millor resultat possible.


En aquest projecte,
es va fer un treball de retirada dels revestiments existents a parets i falsos sostres
per recuperar els materials
i potenciar els sistema constructiu.


Aquesta tipologia de pisos amb crugies estretes
i voltes de ceràmica les trobem sovint
en les colònies tèxtils al llarg del Llobregat.


Amb aquestes rehabilitacions,
posem en valor la importància de les colònies
durant els segles XIX i XX,
a la vegada que actualitzem els habitatges
al segle XXI.