Residència per a gent gran

Concurs
Projecte per a nou complex residencial
per a gent gran a Manresa