Nau per a usos culturals

Nau per a usos culturals

L'equipament municipal es troba al costat del nucli antic,
el seu volum s'adapta al gra petit del poble
així com all joc de cobertes inclinades que es crea
amb les cases entremitgeres amb diferents formes i mida.