Ampliació escola i escala d'emergència

Ampliació d'una escola
i construcció d'una escala d'emergència
a Manresa.